Harmonická rodina

Tento kurz pro Středisko korespondenčních kurzů napsal prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc.

Motivační kurz o tom, jak si vytvořit příjemné rodinné zázemí. Kurz má 8 lekcí.

HARMONICKÁ RODINA

Kurz o tom, jak si vytvořit příjemné rodinné zázemí
  • Může být život v rodinném kruhu zdrojem radosti?
  • Lze svému životnímu partnerovi porozumět?
  • Je možné vyjít se svými dospívajícími dětmi?


V OSMI LEKCÍCH SE DOZVÍTE, JAK BUDOVAT VZTAHY PLNÉ DŮVĚRY, POROZUMĚNÍ A LÁSKY:

  • Seznámíte se se zásadami správné komunikace
  • Zjistíte, co zlepšuje soužití mezi manžely
  • Osvojíte si jednoduché návyky, které vám pomohou vytvořit zdravé rodinné prostředí
  • Dozvíte se, jak lépe zvládat výchovu dětí a dospívajících
  • Objevíte sedm vývojových etap rodinného života


Informace ke způsobu studia

Do kurzu se můžete přihlásit odesláním přihlašovacího formuláře. Vyplňte v něm údaje označené jako povinné, včetně e-mailové adresy, která je důležitá pro naši vzájemnou komunikaci. Doporučujeme Vám, abyste svoji e-mailovou adresu po dobu studia neměnili, protože ji spolu v Vaším jménem zaevidujeme v seznamu studentů SKK.

Na konci každé lekce je připojený pracovní list – test, který po prostudování lekce vyplníte. Poté se Vám odemkne další lekce.


Těšíme se na vzájemnou komunikaci.

Tým SKK