Harmonická rodina

Tento kurz pro Středisko korespondenčních kurzů napsal prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc. Motivační kurz o tom, jak si vytvořit příjemné rodinné zázemí. Kurz má 8 lekcí. Materiál je používán se souhlasem autora.

Vítejte v internetovém korespondenčním kurzu HARMONICKÁ RODINA.

Motivační kurz obsahuje rady, jak si vytvořit příjemné rodinné zázemí.

– Může být život v rodinném kruhu zdrojem radosti?

– Lze svému životnímu partnerovi porozumět?

– Je možné vyjít se svými dospívajícími dětmi?

V osmi lekcích se dozvíte, jak posílit rodinné vztahy, aby se Vaše domácnost proměnila v prostředí plné důvěry, porozumění a lásky:

– seznámíte se, se zásadami správné komunikace

– zjistíte, co napomáhá zlepšit soužití mezi manželi

– dozvíte se, na jakém principu fungují vztahy mezi jednotlivými členy rodiny

– osvojíte si jednoduché návyky, které Vám pomohou vytvořit si zdravé rodinné prostředí

– získáte informace o tom, jak nejlépe zvládat výchovu dětí a dospívajících

– objevíte sedm vývojových stádií, jež Vám pomohou lépe rozumět tomu, čím Vaše rodina právě prochází

Všichni jsme andělé pouze s jedním křídlem.

A můžeme létat jen tehdy,

objímáme-li jeden druhého.

Luciano de Crescenzo

Informace ke způsobu studia

Do kurzu se můžete přihlásit odesláním přihlašovacího formuláře. Vyplňte v něm údaje označené jako povinné, včetně

e-mailové adresy, která je důležitá pro naši vzájemnou komunikaci. Doporučujeme Vám, abyste svoji e-mailovou adresu po dobu studia neměnili, protože ji spolu v Vaším jménem zaevidujeme v seznamu studentů SKK. Na tuto adresu Vám budeme posílat vstupní hesla do jednotlivých lekcí. Pokud budete mít jakékoliv otázky, můžete se obrátit na lektora korespondenčního kurzu, který Vám, v rámci svých možností, na Vaše otázky odpoví.

Pro vstup do každé lekce budete potřebovat heslo. Heslo pro vstup do první lekce dostanete po odeslání přihlašovacího formuláře. Další hesla dostanete e-mailem až po úspěšném zvládnutí předcházející lekce. Na konci každé lekce je připojený pracovní list – test, který po prostudování lekce vyplníte a odešlete do SKK. Zde Vaše odpovědi zkontrolujeme a pokud jste na všechny otázky odpověděli správně odešleme Vám vstupní heslo do další lekce. V případě chybné odpovědi, připojíme vysvětlující dopis.