Z historie

První Středisko korespondenčních kurzů na světě bylo založené jako součást křesťanského rádia „The Voice of Prophecy“, které začalo svoje vysílání v roce 1929 v USA a vysílá dodnes. Posluchači rádia si přáli dopisovat s redakcí a tak v únoru roku 1942 vznikla první korespondenční biblická škola v éteru – „The Bible School of the Air“.

V České republice bylo Středisko korespondenčních kurzů založeno křesťanskou Církví adventistů sedmého dne na jaře v roce 1994. Od té doby bylo zaregistrováno více než 27 000 studentů na různé kurzy z 2758 měst a obcí České republiky. (Údaj se mění podle počtu přihlášených.)

SKK vzniklo s cílem přispět k tělesnému, duševnímu, sociálnímu a duchovnímu rozvoji jednotlivců i celé široké veřejnosti.

Základní myšlenku naší filosofie výstižně symbolizuje horská cesta. Tou cestou je náš život a my jsme turisté, stoupající k vzdáleným vrcholům. Při našem výstupu není až tak důležité jak vysoko se dostaneme, ale spíše to, abychom ve svém pohybu neustrnuli.

Aby cesta na vrchol byla co nejpříjemnější, poskytujeme našim studentům hodnotné informace, které jim pomáhají najít správný směr.

„Abys byl skutečně šťastný, potřebuješ jasně znát svůj směr. Potřebuješ se odevzdat něčemu většímu a důležitějšímu, než jsi ty sám.“

Brian Tracy, Maximum Achievment