Objevy v Bibli

Internetový korespondenční kurz obsahuje 26. lekcí. Jejich názvy slibují poznání zajímavých témat:

Můžeme věřit v Boha? Poznej svou budoucnost! Skutečně končí všechno smrtí? Tajemství vyslyšené modlitby!

Tento kurz je pouze v digitální podobě. Není možné jej zasílat klasickou poštou.

Informace ke způsobu studia

Do kurzu se můžete přihlásit odesláním přihlašovacího formuláře. Vyplňte v něm údaje označené jako povinné, včetně e-mailové adresy, která je důležitá pro naši vzájemnou komunikaci. Doporučujeme Vám, abyste svoji e-mailovou adresu po dobu studia neměnili, protože ji spolu v Vaším jménem zaevidujeme v seznamu studentů SKK. Pokud budete mít jakékoliv otázky, můžete se obrátit na lektora korespondenčního kurzu, který Vám, v rámci svých možností, na Vaše otázky odpoví.

Na konci každé lekce je připojený pracovní list – test, který po prostudování lekce vyplníte. Poté se Vám odemkne další lekce.