Globální problémy

Kam spěje lidstvo? Přežije naše modrá planeta? Co říkají vědci a prognostici? A co na to Bible? Naplní se nejčernější scénáře budoucnosti, nebo v hodině dvanácté zasáhne Bůh? Při studiu kurzu „Globální problémy“ chceme společně hledat čestné odpovědi na tyto a další životně důležité otázky. Kurz má 9 lekcí.

Který z katastrofických scénářů si vyberete?


Proč živíme průmysl na šíření strachu z budoucnosti? Je to všechno jen další obchodní tah nebo nám jde opravdu „o krk“?

Od určitého času se ve světové kinematografii objevil nový žánr – katastrofické filmy. Je to jen módní vlna? Nebo tento žánr přímo kopíruje atmosféru a vývoj v současné společnosti?

V této lekci si připomeneme, s jakými různými katastrofickými scénáři zániku lidské společnosti se dnes setkáváme. Co nám hrozí dle vyjádření současných vědců? Chceme se však podívat i na nejznámější výroky Ježíše Krista, které jsou k tomuto tématu zaznamenané v Bibli. Při pozorném čtení nám nemůže uniknout, že podobnost s naší dobou není opravdu jen náhodná.

Fenomén katastrofických filmů

Skutečný rozmach tohoto žánru začal v 70. letech v souvislosti s otevřením diskuzí o globálních problémech lidstva.

Několik příkladů katastrofických scénářů, které našly svoje filmové ztvárnění:

 • zničení planety ohněm (Fire v r. 1901 – jeden z nejstarších katastrofických filmů)
 • srážka s vesmírným tělesem (When worlds Collide 1950)
 • atomová válka (Miracle mile…)
 • invaze mimozemšťanů (War of the worlds, ET mimozemšťan, Blízké setkání třetího druhu, Den nezávislosti…)
 • pandemie smrtelné choroby (I am The Legend…)
 • vyhasnutí slunce (Sunshine…)
 • zemětřesení (San Francisco …)
 • tsunami (Dobrodružství Poseidonu…)
 • globální oteplování (The Day After, The Ice Age…)


Proč jsou katastrofické filmy tak populární? Proč se dostal tento žánr i do pohádek pro děti? Dokážeme rozeznat, co je ještě fikce a co už tvrdá realita?

Během natáčení katastrofického filmu o globálním oteplování „THE DAY AFTER“ se stalo několik zajímavých událostí:

 • březen 2002, natáčení uvolnění obrovského ledovce – došlo k odlomení ledovce „Larsen B“, který tvoří ledová masa s rozlohou 13 500 km2
 • červenec 2002, Čína – smrtící krupobití, 25 mrtvých
 • srpen 2002, Evropa – stoletá povodeň, 108 mrtvých
 • listopad 2002, USA – za 1 den 75 tornád
 • natáčení v Montrealu – celé 4 měsíce rekordní zima pod -25°C
 • únor 2004, vyhlášení Pentagonu – ohrožení národní bezpečnosti klimatickými změnami

Producenti filmu, pánové Gordon, Emmerich a Nachmanoff napsali: „Chtěli jsme vytvořit fantastický letní film, který by mohl lidi nejenom pobavit, ale zároveň trochu informovat. Nakonec jsme natočili téměř dokumentární film.“

Zahlcení lidí informacemi o katastrofách přineslo své ovoce – na jedné straně šíření strachu, a na druhé straně upadnutí do letargie. Lidé se stávají vůči dění ve společnosti apatičtí, pokud se jich to osobně netýká. Když se jich to však dotýká osobně, reagují nepřiměřeně, podrážděně, až fanaticky.

O čem dnes mluví vědci?

Existují reálné hrozby sebezničení lidstva, tzv. vědecké katastrofické scénáře.Globalizace způsobila vzájemné propojení světa, proto se všechno dotýká všech. Každá ekologická, finanční, energetická, zdravotní nebo vojensko – politická krize ovlivňuje celý svět. Proto jsme začali tyto problémy nazývat – „Globální problémy lidstva“.

Bod zlomu v dějinách nastal, když jsme zjistili, že dnes nás současně ohrožuje několik globálních hrozeb, které na sebe navazují. Mohou způsobit „dominový efekt“ a tím kolaps celého systému.


Nejvážnější globální hrozby, jak je definují současní vědci (seřazení je náhodné):

 • války – atomové zbraně v rukou radikálů
 • kolaps světové ekonomiky
 • napětí mezi národy – politická nestabilita
 • hlad a podvýživa
 • nemoci – hrozba pandemie
 • zemětřesení – zvýšení tektonické aktivity země
 • vyčerpání energetických zdrojů, kolaps energetiky
 • ekologie – změny klimatu, globální oteplování
 • kriminalita a morální úpadek společnosti
 • náboženský fanatismus ve všech formách
 • nebezpečí z vesmíru – hrozba srážky s vesmírným tělesem

Nejsmutnější na tom je, že každý o uvedených hrozbách víme, ale tváříme se, že se nás to netýká! Vědci na konferencích upozorňují na závažnost těchto hrozeb. Politici se však zdráhají podepsat dokumenty, kterými by se zavázali k radikální změně. Lidstvo na varování nereaguje žádnými seriozními opatřeními, která by byla schopná opravdu něco změnit. Není ochota vzdát se vysokého životního standardu nebo rychlého zisku v zájmu záchrany planety.

Co na to říká křesťanství?

Mezi křesťany se setkáváme se čtyřmi základními postoji k otázce globálních problémů lidstva:

 • Není to otázka víry, proto křesťanství nemusí tyto problémy řešit.
 • Fanatické strašení katastrofickým koncem světa při každé výjimečné situaci.
 • Je to osud, nic na tom nemůžeme změnit, je třeba to jednoduše přijmout.
 • Plní se prorocké předpovědi Bible o blízkém příchodu Ježíše Krista.

Chcete znát postoj Ježíše Krista?

Evangelium Matouše ve 24. kapitole a Lukáše v 21. kapitole zaznamenává tzv. malou apokalypsu. Je to Kristova odpověď na otázku učedníků, co bude znamením konce světa a druhého příchodu Ježíše Krista. Stojí za to prostudovat si tuto pasáž Bible a porovnat ji se současnou situací dnešního světa. Když budeme pozornými čtenáři, nemůže nám uniknout, že podobnost není opravdu jen náhodná…

Matouš 24. kapitola: „Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku! Ježíš jim odpověděl:…“

Ježíš Kristus – r. 33/34 (Mat 24. kap. Luk 21. kap)Vědci – začátek 21. století
Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě není konec.Války – atomové zbraně v rukou radikálů.
Povstane národ proti národu a království proti království,Napětí mezi národy – ekonomická a politická nestabilita.
bude hladHlad a podvýživa, nemoci, hrozba pandemie.
a zemětřesení na mnoha místech…Zemětřesení, zvýšení tektonické aktivity země, podmořská zemětřesení a tsunami
Národy na zemi budou plné úzkosti a zmatku,Vyčerpání energetických zdrojů, kolaps energetiky a krize ekonomiky.
bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře..Ekologie – změny klimatu, globální oteplování, podmořská zemětřesení a tsunami..
Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt … budou vás nenávidět, zrazovat protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.Kriminalita a morální úpadek společnosti.
Mějte se na pozoru, abyste se nedali svést. Tehdy, řekne-li vám někdo: ‚Hle, tu je Mesiáš nebo tam‘, nevěřte! Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.Náboženský fanatismus, radikalismus ve všech formách. Rozmach sekt a okultismu.
Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí.Nebezpečí z vesmíru – hrozba srážky s vesmírným tělesem nebo meteorickým rojem.
Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi…“

Odkud to Kristus věděl?

V poselství, jehož autorem je Ježíš Kristus, se setkáváme s fenoménem nadpřirozeného zdroje poznání. Bůh, který stvořil čas je nadčasový. Bible je nadčasová kniha, obsahuje informace přímo od Boha. Vědci se ve svých předpovědích – na rozdíl od Bible – mnohokrát mýlili a museli je korigovat.

Je pravda, že Bůh tají před lidmi svoje záměry se světem?

V Bibli čteme:

„Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům.“ Amos 3,7

Boží záměr je, abychom znali budoucnost. Proto ji nechal napsat. Ježíš Kristus nás vyzývá, abychom sledovali situaci ve světě kolem nás a porovnávali ji s prorockými předpověďmi zaznamenanými v Bibli.

Co všechno dělají lidé pro to, aby znali budoucnost?

Poznat budoucnost byla odvěká touha lidí. Tento fenomén jako by znovu prožíval renesanci. Lidé jsou schopni si ze zvědavosti nechat věštit z ruky, kávy, olova, nechají si předpovídat z křišťálové koule, čtou horoskopy, zkoumají hvězdy, mají tajemné spojení se světem duchů, věnují se okultismu, černé i bílé magii, spiritismu, studují utopistické prognózy…

JEN NEPŘIJÍMAJÍ INFORMACE PŘÍMO OD BOHA!

Co na to říká Bible?

Média šíří strach, vyvolávají paniku nebo letargii. Jak to působí na Vás osobně? Co prožíváte, když přemýšlíte o budoucnosti? Cítíte strach nebo naději?

BIBLE

 • Vybízí k sledování dění ve světě kolem nás.
 • Detailně popisuje globální hrozby a označuje je jako „znamení doby konce“.
 • Nepředstavuje žádný katastrofický scénář konce světa, který by vedl k zániku lidské civilizace.
 • Ujišťuje nás, že závěr světových dějin není v rukou lidí, ale v rukou Boha.
 • Bible přináší do světa nejistoty naději a jistotu.
 • Nabízí lidem reálné východisko z globálních problémů světa.
 • Představuje Boha Stvořitele, který pro záchranu lidí a modré planety udělal všechno.

Bible předpovídá, že se v závěrečné fázi světových dějin bude šířit atmosféra strachu:

Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře.
Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti pekelné se zachvějí.
A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Lukáš 21,25-27

Bible však dodává, že závěrečné události nevyvrcholí totální katastrofou, ale setkáním s Ježíšem Kristem, který se vrátí na Zem, aby opět nastolil pokoj a rovnováhu:

„A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“ Lukáš 21,27.28

K těmto událostem můžeme zaujmout dva různé protichůdné postoje:

 1. Být k smrti vystrašení – pokud jsou pro nás události znamením katastrofického konce.
 2. Sledovat dění se zvednutou hlavou – pokud věříme, že jsou to znamení blízkého setkání s Kristem!

Bohu velmi záleželo na tom, aby právě v otázkách závěru světových dějin měli lidé k dispozici všechny dostupné informace. Proto je zpráva o Kristově druhém příchodu nejčastějším tématem biblických výroků.

My lidé už nejsme schopni vyřešit globální problémy a vlastním úsilím zastavit hrozbu celosvětové katastrofy! Potřebujeme zásah zvenku – shora – přímo od Stvořitele.

Lidstvo ztratilo iluze z komunismu i z kapitalismu. Oba dva systémy jsou založené na stejném sobectví, které rozežírá společnost jako rakovina.

Lakomství mocných nedovolí zastavit sebevražedný proces ničení planety.

Kdyby nezasáhl Bůh, opravdu se zničíme! Ve skutečnosti to můžeme udělat hned několika způsoby. Dokonce jsme tento sebevražedný proces již spustili, a nyní ho neumíme zastavit!

Proč se věřící nemusí bát katastrofického konce světa?

 • Běh světových dějin řídí Bůh, ne fanatičtí lidé.
 • Dosud se naplnila všechna proroctví o vývoji světových dějin tak, jak je Bůh nechal zapsat do Bible.
 • Když se doposud všechno naplnilo, je logické, že se splní i poslední předpovědi zaznamenané v Bibli.
 • Závěrečnou událostí nebude katastrofické sebezničení, ale návrat Ježíše Krista.
 • Bůh zasáhne přesně v hodině dvanácté, aby zabránil katastrofě.
 • To, co se dnes děje, je pozitivním signálem potvrzujícím slova Ježíše Krista.

Doporučujeme vám, abyste si současně s touto lekcí prostudovali 24. kapitolu Matoušova evangelia a 21. kapitolu Lukášova evangelia ve své Bibli.

Za 5 min 12 nebo 12.10?Každá lekce tohoto korespondenčního kurzu je detailněji zaměřená na jeden z globálních problémů lidstva. Přinášíme Vám základní informace z oblasti vědy a porovnáváme je s poselstvím Bible. V příští lekci Za pět minut 12 nebo 12.10? se budeme věnovat ekologii. Co k tomu říkají vědci a co Bible?

Po vyplnění a odeslání kvízu dostanete přístupové heslo k další lekci.

Vyplnit dotazník a pokračovat na další lekci