Impulzy života


IMPULZY ŽIVOTA

Kurz, který Vás seznámí s obsahem celosvětového bestseleru - BIBLEObsah kurzu
  Sbalit nabídku   Rozbalit nabídku
Úvod 1 BIBLE JE AKTUÁLNÍ KNIHA Bible sice opravdu byla napsána před mnoha lety, ale to neznamená, že její obsah není aktuální i dnes. 2 ÚŽASNÁ FAKTA O BIBLI Poznejte nejznámější knihu na světě a objevte v ní nadčasové rady i poutavá svědectví o boží lásce. 3 JÍT V BOŽÍCH STOPÁCH I když je Bůh neviditelný, můžeme vidět co dělá, a přesvědčit se o jeho existenci. 4 BOLESTNÉ PROČ Jak to, že je na světě tolik utrpení, bolesti, nenávisti a zlých věcí? Je vůbec možné, aby laskavý Bůh něco takového dovolil? 5 ZÁCHRANNÁ MISE Bůh se rozhodl vyřešit problém hříchu a zachránit své děti z jeho otroctví. 6 NEJVĚTŠÍ OSOBNOST DĚJIN Ježíš - úžasný i tajemný. Kdo to vlastně je? 7 JE NA CO SE TĚŠIT To nejlepší teprve přijde. Ježíš zaslíbil, že se vrátí a obnoví náš svět do původního dokonalého stavu. 8 DEJTE SI POZOR NA PODVRHY Bible varuje před falešnými mesiáši, falešným druhým příchodem a poskytuje důležité informace, jak poznat to, co je pravé. 9 BOŽÍ ZÁKON Jak objevit pravidla šťastného a spolehlivé rady při rozhodování. 10 MILOST PRO HŘÍŠNÍKY Bez geniální a překvapivé řešení na záchranu hříšníků. Hřích má své ničivé důsledky, ale ty vzal Bůh na sebe. 11 ŽIVOT ZRALÉHO KŘESŤANA Křesťan o lásce jen nemluví, on ji prakticky prožívá tak, že si toho všimnou i lidé okolo něj. 12 BŮH S NÁMI CHCE KOMUNIKOVAT Bůh si přeje, abychom s ním hovořili o všem, naslouchá nám a odpovídá. 13 ČAS PRO BOHA Bůh si pro nás vyhradil čas, kdy s námi chce být. 14 NIKDO NEŽIJE SÁM PRO SEBE Být křesťanem není soukromá záležitost, ale je to prožívání společenství s Bohem i s ostatními lidmi. 15 NOVÝ ZAČÁTEK Nový začátek je spojený se změnou myšlení a vrcholí křtem - symbolem víry a plného odevzdání se. 16 CHLÉB A VÍNO Večeře Páně je krásná slavnost zdůrazňující vzájemné odpuštění, společenství a naději na Kristův druhý příchod. 17 STVOŘENÍ Člověk potřebuje znát svůj původ - odkud jsme se tu vzali a proč tu jsme. Náš původ totiž určuje, kdo jsme. 18 TEN, KDO ZNÁ BUDOUCNOST Bůh nechce, aby mu lidé věřili jen tak. Dává proroctví, aby mohli posoudit, zda jim říkal pravdu. Předpověděl dějiny všech světových říší. 19 KONČÍ ŽIVOT SMRTÍ? Co se děje s člověkem po smrti? Jak popisuje smrt ten, kdo nad ní zvítězil a vstal z hrobu. 20 TAJEMNÁ KOMUNIKACE Proč být ostražitý k nadpřirozeným nabídkám a možnostem? 21 PENÍZE A BOHATSTVÍ Z POHELDU BIBLE Co se můžeme naučit o získávání financí a jak nepropadnout honbě za majatkem? 22 MANŽELSTVÍ JAKO DAR Zásadám vzájemného soužití se učíme v rodině. Je to instituce, kterou založil Bůh. 23 BÝT ZDRAVÝ Zdraví je dar, ale můžeme pro něj také něco udělat.
VE DVACETI OSMI LEKCÍCH SE SEZNÁMÍTE S POSELSTVÍM NEJČTENĚJŠÍ KNIHY SVĚTA
  • Zjistíte, odkud se tato kniha vzala
  • Seznámíte se s jejím hlavním poselstvím
  • Dozvíte se, kdo to byl Ježíš Kristus a proč zemřel mučednickou smrtí
  • Objevíte, co říkají biblická proroctví o současnosti
  • Dočtete se, jaký je smysl lidských dějinInformace ke způsobu studia

Do kurzu se můžete přihlásit odesláním přihlašovacího formuláře. Vyplňte v něm údaje označené jako povinné, včetně e-mailové adresy, která je důležitá pro naši vzájemnou komunikaci. Doporučujeme Vám, abyste svoji e-mailovou adresu po dobu studia neměnili, protože ji spolu v Vašim jménem zaevidujeme v seznamu studentů SKK.

Na konci každé lekce je připojený pracovní list – test, který po prostudování lekce vyplníte. Poté se Vám odemkne další lekce.

Těšíme se na vzájemnou komunikaci.

Tým SKK