Vezmi zdraví do svých rukou

Kurz, který Vám pomůže upevnit své zdraví

VEZMI ZDRAVÍ DO SVÝCH RUKOU

Co znamená být zdravý?

Zřejmě nejznámější definici zdraví vytvořila Světová zdravotnická organizace (World Health Organization). Tato definice říká: „Zdraví je stav, kdy se člověk cítí naprosto dobře a to jak fyzicky, tak psychicky i sociálně. Není to jen nepřítomnost nemoci a neduživosti.“ Být zdravý tedy znamená prožívat kvalitní život. Toho mohou docílit i ti, kdo jsou tělesně postiženi, a to i přesto, že jejich aktivní život je částečně omezen.

Korespondenční kurz „VEZMI ZDRAVÍ DO SVÝCH RUKOU“ vám chce poskytnou dostatek informací, abyste o svém zdraví mohli odpovědně rozhodovat a zvolit si takový životní styl, který bude pro váš organizmus prospěšný.


Všechny informace v tomto kurzu vycházejí z vědeckých poznatků a v současnosti je odborná veřejnost považuje za korektní.


K čemu jsou informace o zdraví?

Životní styl, tedy to, jak přistupujete k sobě, druhým a svému prostředí, ovlivňuje vaše zdraví. Volbou postojů můžete kvalitu svého zdraví buď zlepšit, nebo ji naopak neustále zhoršovat. Rozhodnutí je pouze na vás.


Kdo je za vaše zdraví odpovědný?

Jste to vy. Dobré zdraví je otázka vašeho rozhodnutí, před nímž stojíte každý den. Přestože nemůžete ovlivnit svoji genetickou výbavu nebo se vyhnout všem životním nástrahám, můžete si vybudovat takový životní styl, který sníží rizika, jež negativně ovlivňují vaše zdraví. To vám na oplátku přinese potěšení z dobrého zdraví a požitek z kvalitního života.

Mnozí lidé žijí s představou, že péče o zdraví je odpovědností lékařů, kteří jsou povinni se o nás starat vždy, když se něco „pokazí“. Nepřipouštějí si, že mnoha nemocem se dá předcházet volbou správné životní strategie. Když svému tělu dodáte vše, co potřebuje, vhodně upravíte prostředí, v němž žijete, budete-li se svým tělem správně zacházet a poskytovat mu správné živiny, vydáte se na cestu za zdravím.

Návštěva praktického lékaře v případě onemocnění je velmi důležitá, protože lékař vám může pomoci včas objevit vážné zdravotní problémy. Nicméně daleko větší důraz byste měli klást na prevenci civilizačních onemocnění, které většinou vznikají v důsledku nesprávných životních návyků. Nebezpečí vzniku srdečních onemocnění, infarktu, vysokého krevního tlaku, rakoviny, diabetu pozdějšího věku a plicních chorob lze snížit tím, že si vytvoříte správný životní styl.


Vzít zdraví do svých rukou

INFORMACE

Prvním krokem na cestě za zdravím jsou informace o tom, jak vaše tělo funguje (fyziologie) a co potřebuje, aby mohlo své funkce udržovat ve správném chodu. Jedině pokud máte dostatek informací, můžete o svém zdraví zodpovědně rozhodovat.

MOTIVACE

Nic se však nezmění, nebudete-li mít motivaci k uvedení těchto informací do praktického života.

Nyní se zamyslete nad tím, co by vás mohlo motivovat ke změně návyků, které vašemu zdraví neprospívají.

INSPIRACE

Je potřeba zaměřit se na něco, co vám v čase změn pomůže vytrvat. Zamyslete se nad následujícími cíli:

  • Získat více sil a energie na činnosti, které máte rádi (turistika, sport, zaměstnání).
  • Snížit svoji tělesnou hmotnost a mít ze sebe lepší pocit.
  • Žít déle a nezávisle na péči druhých.
  • Prožívat kvalitní život a rozhodovat o svém zdraví.

ZÁVAZEK

Odhodlání něco změnit většinou vychází z nespokojenosti se stavem, v němž se nacházíte a jemuž se dalo předejít. Toto rozhodnutí může znamenat zlom, kdy se člověk zaměří na dosažení konkrétního cíle.

SMYSL PRO KONTROLU

Většina z nás chce aktivně ovlivňovat svůj život, a ne být někým nebo něčím ovládána. Podaří-li se vám změnit životní styl, získáte větší jistotu, že svůj život máte opravdu ve svých rukou.

Jak si vytvořit správný životní styl?

Vytvořit si správný životní styl je vcelku jednoduché: stačí praktikovat následujících osm bodů programu NEW START.


1. Nutrition – N – strava

Oblast výživy se zabývá tím, jaké látky lidské tělo potřebuje, aby mohlo správně fungovat. Jídlo, které pravidelně jíte, patří k faktorům, jež přímo ovlivňují kvalitu vašeho života. Potrava dodává tělu „pohonné“ látky nezbytné k jeho správné činnosti. Energie získaná z vyvážené stravy je pro tělo potřebou číslo jedna. Naopak strava složená pouze z nevýživných potravin způsobuje, že tělo strádá.

Jako příklad můžeme uvést nedostatek železa, který se projevuje pocitem vyčerpanosti. Je to proto, že nedostatek železa způsobuje špatné okysličení organismu, a tedy i únavu. Které potraviny jsou výživné? Jsou to ty, jež obsahují velké množství látek, které si tělo neumí vytvořit samo, a proto je musí získávat z vnějších zdrojů. Do této skupiny patří: vitaminy, minerály (např. železo nebo vápník), uhlohydráty, bílkoviny, tuky a voda. Je pravda, že všechny potraviny obsahují živiny, ale některé jich obsahují více než jiné. Proto je velmi důležité, aby se vaše strava skládala z takových potravin, které obsahují co nejvíce živin potřebných pro zabezpečení správného chodu všech tělesných funkcí. Zdravá výživa a stravovací návyky jsou podrobně popsány v lekcích 2, 3 a 10.


2. Exercise – E – pohyb

Dobrá tělesná kondice je důležitá pro to, abyste mohli vyhovět požadavkům, jež na vás klade každodenní život, a dokázali zvládnout všudypřítomný stres. Někteří lidé žijí s představou, že dobrá tělesná kondice znamená být schopný uběhnout maraton. Tak tomu však není. Člověk těšící se dobré tělesné kondici by měl zvládnout všechny své denní povinnosti a ještě si uchovat energii pro svoji rodinu a přátele. Pocit uspokojení ze života by u něj měl převládat nad pocity únavy a vyčerpání.

Pravidelný pohyb poskytuje mnoho dalších výhod, jakými jsou např. udržení přiměřené hmotnosti, lepší funkce imunitního systému a snížení rizika vzniku rakoviny, kardiovaskulárních nemocí, a dokonce i předčasného úmrtí. Protože životní styl současné společnosti nenabízí mnoho příležitostí pro pravidelný pohyb, je nutné se na tuto oblast zaměřit. Zejména starší lidé, kteří pohybu vykonávají obecně méně než ti, kdo jsou v produktivním věku, by měli dodržovat pravidelný cvičební režim. O tom, jak zavést do života pravidelný pohyb, který posílí vaše zdraví, se dočtete ve 4. lekci.


3. Water – W – voda

Lidské tělo obsahuje 60 % vody. Člověk je schopný přežít až padesát dní bez jídla, ale jen několik málo dní bez vody. Voda je životodárná sama o sobě: přispívá k správnému fungování ledvin, k regulaci tělesné teploty a k doplňování tělesných tekutin. Mnozí řídí svůj pitný režim podle pocitu žízně, ovšem žízeň je prvním signálem dehydratace. Jelikož vody z těla neustále ubývá (močením, pocením, odpařováním), je třeba ji pravidelně doplňovat.

Snažte se každý den vypít minimálně 6 sklenic vody mezi jednotlivými jídly (v létě více). Vypijte dvě sklenice vody nejméně půl hodiny před snídaní. To pročistí váš žaludek a zbaví jej hlenu, který se vytvořil během noci. Vypijte jednu nebo dvě sklenky vody půl hodiny před hlavním jídlem v poledne a další dvě během odpoledne. Pijte plnými doušky — voda neobsahuje žádné kalorie.

4. Sunshine – S – slunce

Výzkumy v zemích, kde je slunečné počasí jen několik málo měsíců v roce, ukázaly, že sluneční svit velkou měrou ovlivňuje pocity štěstí a vyrovnanosti. Častý výskyt depresivních onemocnění a pokles morálky je průvodním jevem dlouhých zim ve státech severní polokoule.

Sluneční svit není důležitý jen pro psychické zdraví, ale podílí se i na zásobování lidského organismu vitaminem D. Tělo si jej vytváří působením slunečních paprsků na kůži. Vitamin D je potřebný pro vstřebávání a využívání vápníku k posílení kostí a zubů, stejně jako k posílení imunitního a nervového systému, k regulaci hormonů a k obnově buněk. Na druhou stranu platí, že příliš mnoho slunečního světla může tělesné zdraví poškodit (rakovina kůže). Chránit se před nadměrným slunečním zářením je velmi důležité, proto v létě nezapomeňte používat opalovací krémy s příslušnými faktory a také pokrývku hlavy.


5. Temperance – T – střídmost

Střídmostí je míněna správná míra těch faktorů, které pozitivně ovlivňují zdraví člověka. Za střídmý můžeme považovat takový životní styl, který zvyšuje kvalitu života a navozuje pocity duševní pohody. Všechna témata kurzu „Vzít zdraví do svých rukou“ zdůrazňují důležitost střídmého a vyváženého životního stylu.


6. Air – A – vzduch

Bez jídla můžeme žít několik týdnů, bez vody několik dnů, ale bez dýchání vydržíme maximálně dvě až tři minuty. Kyslík obsažený ve vzduchu je nezbytný pro spalování potravy v našich buňkách, a tím pro tvorbu energie nutné pro život. Měli byste dýchat opravdu zhluboka a pokud možno na čistém vzduchu. Dbejte přitom na správné, vzpřímené držení těla, které napomáhá dýchacím pohybům hrudníku. Místnost, ve které pracujete, a vaše ložnice by měly být dobře větrány. Je dobrým zvykem začít den několika hlubokými nádechy u otevřeného okna. Využijte každou příležitost, která se vám naskytne, k vycházce do přírody a k hlubokému dýchání z plných plic.


7. Rest – R – odpočinek

Odpočinek a přiměřený spánek mají blahodárný vliv na udržení zdraví člověka. Kvůli rychlému životnímu tempu a enormnímu stresu je velmi důležité najít si každý den chvíli na relaxaci, při níž by mohlo dojít k uvolnění svalového napětí. Odpočinek by měl být aktivní. Procházka lesem či pobyt u vody vás osvěží a pomůže vám lépe zvládat zvýšené životní tempo.

Hugh McKay, australský sociolog a autor knihy Reinventing Australia (Znovuobjevení Austrálie), říká, že pro člověka je velmi prospěšné, vyhradí-li si každý týden určitý čas na relaxaci. Během těchto chvil by se měl člověk věnovat činnosti, které mu pomohou povznést se nad každodenní rutinu. Mezi ně patří čas strávený v rodinném kruhu, procházky, meditace, pravidelné návštěvy bohoslužeb, hra na hudební nástroj apod. Dále je důležité dodržovat pravidelný spánkový režim, protože nedostatek spánku vás může připravit i o život – dopravní nehody jsou toho dokladem.

Studie ukázaly, že každý člověk potřebuje 6 až 8 hodin spánku denně. Při spánku se nervové buňky očistí od metabolických zplodin, které se v těle nahromadily během dne. Řekněte, nestalo se vám někdy, že jste šli spát otrávení, v depresi a probudili jste se po několika hodinách v daleko lepší náladě?

8. Trust – T – důvěra

Mnohokrát se prokázalo, že vyrovnanost a víra či důvěra jsou pro lidské zdraví nezbytnými faktory. Rakovinou kupříkladu onemocní častěji lidé, kteří prožívají depresi a o životě smýšlejí negativně. Duchovní rozměr zdraví sestává z našich hodnot a životní filozofie, jež nám pomáhá nacházet smysl a vědomí sounáležitosti. Těšit se duchovnímu zdraví znamená mít schopnost milovat, soucítit, odpouštět, zažívat pokoj a naplnění. Víra ve vyšší moc vně člověka a důvěra k lidem kolem nás jsou klíčové.

Zlaté pravidlo, které říká, že máme milovat druhé stejně jako sebe sama, tvoří základ pro zdravé sebevědomí vlastní hodnoty.

Je zapotřebí, abyste našli rovnováhu mezi vlastními potřebami a potřebami druhých. Pocity zahořklosti, hněvu, strachu, úzkosti a pesimismu trápí především ty, kdo se přespříliš starají o druhé a jimž nezbývá čas ani energie na sebe sama. Najděte si čas na sebe, na uspokojování svých vlastních potřeb, abyste měli možnost relaxovat a nabrat síly k uspokojování potřeb druhých.

Vyplnit dotazník a pokračovat na další lekci